Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM – Thư mời tham dự Hội thảo Đổi mới Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế

  • Tải về toàn văn Thư mời tại đây
  • Tải về chương trình Hội thảo:
  • Tải về toàn văn Thư mời tham dự các hoạt động của Ngày hội G40 năm Giáo dục và Đào tạo TPHCM phát triển tại đây