English Discoveries Online mở rộng nền tảng ứng dụng

Sau nhiều nỗ lực nghiên cứu và phát triển, Edusoft mới đây đã tích hợp thêm nhiều công nghệ mới vào sản phẩm hàng đầu English Discoveries Online nhằm giúp chương trình tương thích với nhiều loại thiết bị và môi trường/hệ thống hoạt động mới hơn, đồng thời giảm nhu cầu cài đặt các plug-in của các nhà cung cấp khác. Bước đột phá mới về công nghệ này cho phép người học sử dụng các tính năng của EDO nhanh hơn và tốn ít thời gian cài đặt hơn.

Công nghệ mới này thay thế các ứng dụng nhúng dựa trên Java bằng các ứng dụng web trên HTML. Các xu hướng công nghệ gần đây cho thấy ngành công nghiệp đang đi theo các tiêu chuẩn mở, theo đó các thiết bị và hệ thống vận hành mới đều hỗ trợ nhau. Edusoft cam kết sẽ đi theo xu hướng này nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất thông qua việc cung cấp các chương trình học tập mạnh mẽ và thân thiện với người sử dụng.